بیستمین کنگره سالیانه طب فیزیکی ، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

بیستمین کنگره سالیانه طب فیزیکی ، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

تاریخ : 11-13 اسفند 1395
محل برگزاری : تهران مرکز همایشهای بین المللی رازی