همایش سالانه طب فیزیکی و توانبخشی

همایش سالانه طب فیزیکی و توانبخشی
زمان: 13-11 اسفند ماه 1395
مکان: سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

همایش سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی در تاریخ 11-13 اسفند ماه با حضور پروفسور Bensmail یکی از اساتید بنام توانبخشی در فرانسه٬ توسط انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران در سالن همایش های رازی برگزار گردید. کارگاه آموزشی تزریق زئومین برای درمان مبتلایان به اسپاستی سیتی در روز پنج شنبه مورخ 12 اسفند ماه برگزار گردید و در آن با تکیه برTOWER study در مورد تزریق زئومین با دوز بالا و فواصل کوتاه بدون خطر تشکیل آنتی بادی های خنثی کننده بین اساتید بحث و تبادل نظر صورت گرفت.